AIVD en MIVD slaan handen ineen tegen cyberdreigingen

De AIVD en MIVD hebben een belangrijke stap gezet om de nationale veiligheid, inzet van militairen in missiegebieden te ondersteunen en digitale netwerken beter te beschermen tegen bedreigingen. Dat gebeurt via samenwerking in de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), waarvoor de ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vandaag een convenant  ondertekenden.

De gezamenlijke eenheid is gespecialiseerd in Signals Intelligence (Sigint) en Cyber. Sigint omvat inlichtingen, verzameld uit (tele)communicatie. Cyber is een verzamelnaam voor verschillende activiteiten die te maken hebben met computernetwerken en datastromen. Denk hierbij aan het in kaart brengen van het internetlandschap in een (nieuw) missiegebied, het informeren van partners over een gevaarlijk computervirus of het hacken van een website van terroristen die de nationale veiligheid in gevaar brengen.

Samenwerking

Het kabinet hecht groot belang aan verdergaande samenwerking tussen de AIVD en MIVD. Een belangrijke reden hiervoor is het bundelen van schaarse kennis en middelen. Doordat de technische ontwikkelingen op het gebied van Sigint en Cyber snel gaan, is die bundeling binnen de JSCU niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.

De JSCU is een logisch vervolg en intensivering van de lopende samenwerking op het gebied van Signals Intelligence in de Nationale Sigint Organisatie (NSO). De NSO gaat samen met andere specialistische onderdelen van de AIVD en de MIVD op in het nieuwe samenwerkingsverband. De JSCU is geen zelfstandige dienst, maar onderdeel van de AIVD en de MIVD.

Net zoals de overige taken van de AIVD en de MIVD werkt ook de JSCU volgens de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2002. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en VeiligheidsDiensten (CTIVD) controleert het werk van de diensten.