Author:

Zelfevaluatie-instrument (bron: IVenJ)

Rampenbestrijding is de verantwoordelijkheid van de samenwerkende hulpdiensten en de besturen van de veiligheidsregio’s. Oefeningen, maar ook grote incidenten, moeten door de veiligheidsregio’s zelf...