Author:

Vogelgriep in Fryslân (update 10-12, 16:30)

Vandaag zijn er meerdere teams aan het zoeken geweest naar dode vogels in de omgeving Ferwerd, omgeving Boksum/Hijlaard, omgeving Workum/IJlst, Terschelling en buitendijks. In...

Vogelgriep in Fryslân (update 10-12, 10:00)

Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Dongeradeel. Bij de dode vogels in Marrum is vogelgriep type H5N8 geconstateerd. Aangenomen...