BCM bij Translink (http://www.trimension.nl/)

14,4 miljoen actieve OV-chipkaarten en 45 miljoen transacties per week. Je moet er niet aan denken dat er wat mis gaat, waardoor de OV-chipkaart niet meer goed functioneert! Meer weten over hoe Translink, de verbindende kracht achter de OV-chipkaart, zich hierop voorbereid?

http://www.trimension.nl/assets/img/general/Foto_translink.JPG

14,4 miljoen actieve OV-chipkaarten en 45 miljoen transacties per week. Je moet er niet aan denken dat er wat mis gaat, waardoor de OV-chipkaart niet meer goed functioneert!  Meer weten over hoe Translink, de verbindende kracht achter de OV-chipkaart, zich hierop voorbereidt? 

In 2016 verzorgt collega Roel weer enkele trainingen voor Translink, gericht op het Business Continuity management. Samen met het calamiteitenteam is met behulp van de zogenaamde ‘Crisistafel’ in beeld gebracht hoe snel en veerkrachtig gereageerd kan worden op de eerste signalen van een crisis. Wie informeert wie, hoe is de rolverdeling, hoe informeert en betrekt Translink haar partners? Tijdens een tweede training is de vaardigheid van de scenario-analyse weer actief beoefend aan de hand van enkele fictieve scenario’s. Daarbij zijn deze keer ook medewerkers van buiten het calamiteitenteam van Translink betrokken, om het scenariodenken nog breder te verankeren. 

Pieter Rebel constateert als voorzitter van het crisisteam:

“Opnieuw twee effectieve sessies, die duidelijk meerwaarde bieden voor ons. De trainingen zorgen ervoor dat onze mensen nog alerter zijn op het risico van verstoringen en de omgang met kleine verstoringen. Snel signaleren, informeren en interveniëren is daarbij de sleutel en de trainingen bieden daar veel praktisch bruikbare handvaten voor. En dat niet alleen bij een grote calamiteit. Ik zie dat onze mensen de vaardigheden uit de trainingen ook goed kunnen benutten bij de complexe uitdagingen die we in ons dagelijks werk soms tegenkomen en bij kleine verstoringen die wel eens optreden. Met behulp van bijvoorbeeld scenario-analyse en informatieve opschaling voorkomen we dat incidenten onnodig uitgroeien tot crises.”

http://www.trimension.nl/