België: Werkproces crisiscommunicatie als pragmatisch model

Crisiscommunicatie maakt integraal deel uit van het beheer van een noodsituatie. Dat is niet enkel een wettelijke verplichting, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het crisiscentrum heeft een Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC) ontwikkeld. Deze werkmethode is beschreven in een nieuwe Bijlage aan de “Leidraad Crisiscommunicatie”.

Bron en lees verder: centredecrise.be