Besluit Wob-verzoek vliegramp MH17

RTL, NOS en de Volkskrant hebben verzoeken ingediend om openbaarmaking van MH17-documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) betreffende, kort gesteld, de bestuurlijke besluitvorming en de werking van de crisisorganisatie na de vliegramp met de MH17. Vanwege de omvang van het verzoek is de openbaarmaking van documenten in 2 delen gesplitst. Met dit tweede deelbesluit worden documenten (deels) openbaar gemaakt die zijn gewisseld via het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC).

Download “Besluit Wob-verzoek vliegramp MH17”

PDF document | 10 pagina’s | 161 kB

WOB-verzoek | 08-04-2015

Bijlagen

Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over MH17

WOB-verzoek: bijlage | 08-04-2015