Category: beleid (crisisbeheersing)

Klassiek rampenbeleid bij overstroming schiet tekort

Bestuurders nemen bij overstromingen en andere crisissituaties niet altijd de juiste beslissing, omdat actuele technische informatie onvoldoende wordt gebruikt. Interactieve simulatiemodellen helpen om betere...