Category: bevolkingszorg

Meerjarenvisie Veiligheidsregio (PvdA-GroenLinks Vught)

http://www.pvda-gl.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/190224-logo-Veiligheidsregio-Noord-Brabant.pngIn de commissievergadering van donderdag 21 februari was de meerjarenvisie van de Veiligheidsregio aan de orde. Deze regio heeft als hoofdtaak de b...

Directeur Veiligheidsregio (Vacatures BB)

InleidingVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en...