Category: 一一algemene rekenkamer

Extra geld nodig voor onderhoud dammen en stuwen

Parlement heeft geen inzicht in schuiven met budgetten door Rijkswaterstaat http://www.rekenkamer.nl/Nieuws_overzicht/Nieuwsberichten/2016/12/Extra_geld_nodig_voor_onderhoud_dammen_en_stuwen