Evaluatie Nederlandse contraterrorisme-strategie (https://www.rijksoverheid.nl/)

De combinatie van preventieve en repressieve maatregelen biedt in potentie een goede basis om krachtig te op te treden tegen terroristische dreigingen. Wel is het daarbij van belang om kennis en capaciteiten op het juiste peil te houden. Dat is de kern van een evaluatie van het Nederlandse contraterrorisme-beleid 2011-2015. De evaluatie is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Minister Van der Steur heeft de rapportage vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

https://www.rijksoverheid.nl/