Extra maatregelen tegen polio bij opvang Syrische vluchtelingen (rivm.nl)

Nederland vangt sinds enige tijd oorlogsvluchtelingen uit Syrië op. Eind oktober bleek dat er in het noorden van Syrië een uitbraak van polio is. Vluchtelingen kunnen mogelijk het poliovirus bij zich dragen. Het ministerie van VWS treft, op advies van het RIVM, uit voorzorg extra maatregelen om het risico voor eventuele verspreiding van poliovirus in Nederland te verkleinen. Het poliovirus is in Nederland overigens niet aangetroffen.

Kinderen grootste risico

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog, 2 jaar geleden, zijn er problemen met het voorheen goed functionerende vaccinatieprogramma in Syrië. Voor de oorlog was de vaccinatiegraad in Syrië meer dan 90%. Nu is een deel van de kinderen onder de 2 jaar niet of onvoldoende ingeënt. Zij hebben het grootste risico op polio. Inmiddels zijn grootschalige vaccinatiecampagnes gestart, zowel binnen Syrië als in verschillende vluchtelingenkampen in de omringende landen.

Polio-inenting bij binnenkomst in Nederland

Het advies is om alle Syrische vluchtelingen jonger dan 5 jaar binnen 2 dagen na binnenkomst, een vaccinatie tegen polio te geven. Hierdoor wordt zo snel mogelijk een goede afweer opgebouwd en vermindert de kans op verspreiding van het poliovirus. Na een maand krijgen deze kinderen een vaccinatieaanbod volgens het standaard vaccinatieprogramma.

Intensivering rioolwater surveillance

Mochten de  vluchtelingen drager zijn van het poliovirus, dan kan het virus worden gevonden in het rioolwater. In Nederland vindt een standaard rioolsurveillance plaats in gebieden met een lage vaccinatiegraad. Deze surveillance wordt uitgebreid met Ter Apel, de plaats waar vluchtelingen Nederland binnenkomen.

Inventarisatie vaccinatiestatus werknemers

Werknemers binnen asielzoekerscentra hebben een verhoogd risico om infectieziekten binnen de werkomgeving tegen te komen. Daarom wordt werkgevers geadviseerd de vaccinatiestatus tegen polio van hun werknemers te inventariseren en waar nodig aan te vullen.

Opvanglocatie asielzoekers in gemeenten met hoge vaccinatiegraad

Na binnenkomst in Ter Apel gaan asielzoekers naar een opvanglocatie in Nederland. In overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is geadviseerd voor een opvanglocatie te kiezen in gemeenten met een hoge beschermingsgraad tegen polio. Over het algemeen is de vaccinatiegraad in Nederland tegen polio hoog (namelijk 95,4%).