Flexibel cameratoezicht en de inzet van drones

Met ingang van 1 juli is de Wet flexibel cameratoezicht in werking getreden. De wet  maakt het voor gemeenten eenvoudiger om camera’s, die worden ingezet voor de openbare orde en veiligheid, te verplaatsen. Wat betekent dit voor de eventuele inzet van drones met een camera?

Veel gemeenten stelden ons de vraag of in plaats van vaste camera’s nu ook vliegende camera’s (drones) mogen worden ingezet.

Eisen aan drones

De wet stelt geen eisen aan het type camera dat wordt gebruikt: in theorie behoort een drone dus tot de mogelijkheden. Tegelijkertijd staat in andere regelgeving een groot aantal eisen waar de inzet van drones aan moet voldoen en zijn er ook enkele praktische beperkingen.

Meer informatie

Wouter Jong (NGB) en Michiel Geuzinge (VNG) geven in een artikel in het Burgemeestersblad van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) een overzicht van de belangrijkste regels:

Regelgeving rond drones