Flinke heidebrand op defensieterrein Leusden (http://www.rtvutrecht.nl)