Griepepidemie 2012/2013 langstdurende in afgelopen 25 jaar (rivm.nl)

De griepepidemie van het seizoen 2012/2013 was met 18 weken de langstdurende griepepidemie van de afgelopen 25 jaar. Naast griep waren er geen grote uitbraken van meldingsplichtige luchtweginfecties. Dit blijkt uit de jaarrapportage ‘Surveillance respiratoire infectieziekten 2012’. Het RIVM voert samen met partners een continue surveillance uit om ontwikkelingen in de luchtweginfecties tijdig te signaleren.

Lees het complete artikel hier