Kamerbrief Financiering meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (https://www.rijksoverheid.nl/)