Landelijk controlebericht NL-Alert op maandag 1 juni

De overheid stuurt maandag 1 juni om 12:00 een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel goed is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

Bron: crisis.nl