Landelijke Operationele Staf (LOS) als organisatievorm opgeheven

De Landelijke Operationele Staf (LOS) bestaat per 1 juli 2015 niet meer als organisatievorm. Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) voert per die datum de taken van de LOS uit, zoals ze altijd al deden in niet opgeschaalde situaties. De taken bestaan uit het leveren van een operationeel advies om bestuurlijke besluiten te kunnen uitvoeren voor nationale rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarbij wordt ook gekeken naar de beschikbaarheid van mensen en middelen.

Bron: nctv