Landelijke publiekscampagne NL-Alert van start #NLalert

Van 11 mei tot en met 1 juni 2015 voert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een landelijke publiekscampagne. Doel van de campagne is mensen bekend te maken met NL-Alert, hoe je NL-Alert kunt instellen op je mobiele telefoon en het aankondigen van het NL-Alert controlebericht.

Maandag 1 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Wanneer je het bericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Zo ben je direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is.

NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer.

Ga nu naar de NL-Alert instelhulp en stel je mobiel in.

Crisis.nl:

7 redenen

Wil je ook direct informatie bij een noodsituatie? 7 redenen om nu NL-Alert in te stellen op jouw mobiel:

1. NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert word je door een tekstbericht op jouw mobiel direct geïnformeerd over een (dreigende) noodsituatie. Wel zo makkelijk want de meeste mensen hebben altijd een mobiel bij zich.

2. Met NL-Alert word je gewaarschuwd én geïnformeerd over wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

3. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer.

4. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.

5. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

6. Veel toestellen zijn automatisch ingesteld op NL-Alert, op sommige toestellen moet je dit nog zelf doen. Je kunt dit eenvoudig nagaan op www.nl-alert.nl.

7. Alleen als je in de directe omgeving van de noodsituatie bent, ontvang je een NL-Alert. De aanwijzingen over wat je het best kunt doen voor jouw veiligheid zijn zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld in welke richting je het gebied moet verlaten.

2 keer per jaar

Het NL-Alert controlebericht wordt 2 keer per jaar uitgezonden.