Mediatraining Nieuwe Stijl (http:///events/feed.rss)

Recent verscheen een nieuw boekje van Hans Siepel met de intrigerende titel: Transitie33, een vertelling over effectief communiceren voor bestuurder en communicatieprofessional. De meesten van u kennen Hans Siepel van bijeenkomsten waar hij op kritische en zeer inspirerende wijze over het communicatievak spreekt. Zijn inzichten heeft hij nu samengebracht inTransitie33. Een ‘must-read’ voor bestuurders en communicatieprofessionals die oprecht effectief willen communiceren. Het is een verrassend verhaal, dat je in één ruk uitleest. En ter geruststelling: het is kort, leuk en zonder ingewikkeld jargon.
Een van de speerpunten in de vertelling is de oproep aan bestuurders om in mediaoptredens een andere aanpak te kiezen. In de huidige aanpak van de mediatrainingen gaat de aandacht vooral uit naar of het jasje en dasje goed zit. Wordt u geleerd  kernboodschappen en ingestudeerde tekstjes te communiceren. Transite33 leert dat deze communicatie niet meer van deze tijd is. Het leidt in de meeste gevallen niet tot effectieve communicatie. In Transitie33 verwoorden de schrijvers het zo:

“Heb de moed om te weigeren mee te doen aan mediaspelletjes. Hoofdredacteur Rob Wijnberg van De Correspondent schrijft in een column dat het een verademing zou zijn als bestuurders zouden weigeren door de mediahoepeltjes te springen. Ik zeg het Wijnberg na: we verwijten u als bestuurders vaak dat u geen visie heeft en dat u met oneliners, algemeenheden en meel in de mond om de hete brij heen probeert te draaien. Realiseert u zich nu eens dat iedere kijker, luisteraar en lezer dat feilloos waarneemt”.

SDVC verheugt het daarom zeer dat wij in samenwerking met Hans Siepel u een mediatraining kunnen aanbieden waarin u wel tot effectieve communicatie komt. Waar u niet met meel in de mond praat of om de hete brij heen draait of tot vervelens toe uw kernboodschap herhaalt, Wel leert u om in de mediacontacten te communiceren vanuit het belang van de samenleving. Eerlijk en transparant te durven zijn. Daarbij mag u vooral uzelf blijven, hoeft u geen zinnen of kernboodschappen uit het hoofd te leren. Maar wat u vooral leert is hoe u zelfverzekerd ‘de strijd’ met de journalist kan aangaan. Hoe u de ‘macht’ van de journalist kunt doorbreken. Hoe u op effectieve wijze kunt weigeren mee te doen aan de mediaspelletjes. Door bijvoorbeeld een vraag terug te leggen of een opmerking te maken over het suggestieve karakter van de vraagstelling. 

Een aantal bestuurders heeft het afgelopen jaar kennisgemaakt met deze andere aanpak van mediatrainingen. Zonder uitzondering vonden ze deze aanpak ‘bevrijdend’ en ‘zeer effectief’. Gun u zelf ook zo’n ‘bevrijdende’ ervaring en schrijf u in voor de mediatraining nieuwe stijl.

Trainingsopzet

De mediatraining van Hans Siepel wordt ondersteund door een journalist en een cameraman. Er is mogelijkheid tot een open inschrijving of een ‘incompany training’. De training van een dagdeel staat open voor maximaal 3 deelnemers. De ochtendtraining duurt van 09.00-12.30 uur en de middagtraining duurt van 13.30-17.00 uur. Voor de open inschrijving zijn data gepland voor bestuurders en data voor communicatieprofessionals. Als er een wens is voor een incompanytraining dan kunt u dit op onderstaand aanmeldingsformulier kenbaar maken en zal in onderling overleg een datum worden vastgesteld. Voorafgaande aan de training krijgt u het boek Transitie33 toegestuurd.

http:///events/feed.rss