Ministers Benelux ondertekenen gezamenlijk actieplan voor versterking interne veiligheid in de drie landen (rijksoverheid.nl)

Bijeenkomst van het Benelux Comité van Ministers van Binnenlandse Zaken.

Nieuwsbericht | 07-06-2013

Op 6 juni 2013 vond,  in het Kasteel van Senningen in het  Groothertogdom Luxemburg,  een gezamenlijke bijeenkomst plaats van de minister van Binnenlandse Zaken en ‘la Grande Région’ van Luxemburg, Jean-Marie Halsdorf, de minister van Binnenlandse Zaken van  België, minister Joëlle Milquet en de minister van Veiligheid en Justitie van Nederland, Ivo Opstelten. De ministers vergaderden als leden van het Comité van Ministers van de Benelux (waarvan Luxemburg dit jaar voorzitter is).

De ministers ondertekenden het derde actieplan “Senningen”, dat loopt van 2013 tot 2016. Deze strategische actieplannen leggen de basis voor de structurele samenwerking tussen de drie landen op het gebied van de Binnenlandse Veiligheid. Ze voorzien om de veiligheid en het welzijn van de burgers te versterken en te verbeteren. Het nieuwe plan bevat 16 specifieke en relevante doelstellingen voor het verdiepen van de wederzijdse bijstand en versterkte grensoverschrijdende politiële samenwerking alsook samenwerking op het vlak  van crisisbeheersing.

Voor de politiële samenwerking benadrukten de drie ministers in het bijzonder het belang dat zij hechten aan de inzet  van verbindingsofficieren van de Benelux in derde landen, aan de gezamenlijke gespecialiseerde opleidingen, de snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen de politiediensten en de strijd tegen cybercriminaliteit.

Op het vlak van crisisbeheer blijft een goede communicatie tussen de crisiscentra van de drie landen essentieel, evenals de snelle informatieverspreiding aan  de bevolking in geval van een grensoverschrijdende of grootschalige ramp. De vertegenwoordigers van Luxemburg, België en Nederland hielden er ook aan dat dit plan een maximum aan elementen bevat voor de  grensoverschrijdende samenwerking tussen de hulpdiensten. Ook willen ze dat, indien nodig, de  evacuatie van burgers naar een ander Benelux-land wordt onderzocht.

Het doel van deze bijeenkomst was eveneens informatie  uit te wisselen over belangrijke en actuele dossiers, die een gemeenschappelijke aanpak binnen de Benelux vereisen, waaronder metaaldiefstal, drugstoerisme en mensenhandel .

De vertegenwoordigers van  de drie partnerlanden hebben ook  een aantal Europese beleidskwesties aangekaart. Zo gaven ze uiting aan hun voornemen om geval per geval de mogelijkheden te bezien van interne samenwerking bij civiele EU-missies .

De drie ministers wisselden tenslotte van  gedachten over internationale politieke onderwerpen. Zo werd het fenomeen van  jonge strijders die vertrekken  naar Syrië besproken om de collectieve strategieën hierover te versterken.