Nauwere samenwerking politie en rampenbestrijding tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen (rijksoverheid.nl)

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Ralf Jäger van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben vandaag afspraken gemaakt over nauwere politiesamenwerking en samenwerking bij rampenbestrijding. Tijdens een bezoek van minister Jäger aan minister Opstelten is besloten dat voortaan jaarlijks overleg op ministerieel niveau zal plaatsvinden over grensoverschrijdende samenwerking.

Om de samenwerking bij rampen verder te verbeteren hebben de ministers afgesproken dat er een modelovereenkomst wordt opgesteld die gemeenten en regio’s in het grensgebied een handvat biedt voor het stroomlijnen van de samenwerking. Verder wordt een informatieprotocol opgesteld voor de uitwisseling van berichten in het geval van een grensoverschrijdende calamiteit. Dit protocol gaat voor het gehele grensgebied gelden. Daarnaast hebben de ministers afgesproken dat er gezamenlijke kaarten worden opgesteld met informatie over bevoegde instanties in het geval van een calamiteit.

Tijdens het bezoek heeft minister Opstelten zijn collega Jäger geïnformeerd over de vorming van de nationale politie in Nederland. Door de invoering van de nationale politie kunnen ook de internationale taken van de politie worden versterkt. Verder spraken de ministers onder andere over de gemeenschappelijke politiesurveillances in het grensgebied en de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

Bron: rijksoverheid.nl