Nederland is niet ‘crisisproof’ 一svdc

Op 3 maart steken overheden, bedrijfsleven en kenniscentra de koppen bij elkaar voor meer kennis over crisissituaties; dit naar aanleiding van de publicatie van het boek “GRIP op crisis; van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing”. Pers is hierbij van harte welkom.

Recente ervaringen met de kredietcrisis en de vluchtelingencrisis tonen aan dat het Openbaar Bestuur faalt in crisisbeheersing. Deze complexe problematiek leent zich niet voor een aanpak binnen het poldermodel, maar vergt regie binnen een crisismanagementstructuur. Na iedere verschrikkelijke gebeurtenis is doorgaans hetzelfde patroon zichtbaar: Kamerleden zijn geschokt en dringen aan op maatregelen; bestuurders reageren inadequaat; communicatie laat te wensen over en onderzoeksrapporten beperken zich tot de schuldvraag. Er gaat veel mis en keer op keer blijkt dat er niet wordt geleerd van fouten. Om die reden worden bestuurders en beleidsmedewerkers van ministeries tot gemeenten, openbaar ministerie tot zorginstellingen en defensie tot bedrijfsleven en kenniscentra bij elkaar gebracht. Op 3 maart 2016 komen zij bijeen tijdens het seminar ‘GRIP op crisis’.

De kennisuitwisseling vindt plaats door sprekers die ingaan op de relevante onderdelen rondom crisissituaties. De volgende sprekers dragen aan deze uitwisseling bij:

– Wat kunnen we leren van buitenlandse rampen? – Eelco Dykstra MD

– Publiek-private samenwerking: kicken of killing? – mr. drs. Ida Haisma

– Bestuurlijke bewustwording en vaardigheden – drs. Bas Eenhoorn

– Visie op (gebrek aan) structuur in crisisbeheersing – prof. dr. Rob de Wijk

– Binnenlandse veiligheid: defensie als volwaardig partner – luitenant-generaal b.d. Ruurd Reitsma

– Crisis, morele dilemma’s en integriteit – prof. dr. Paul Nieuwenburg

– Crisiscommunicatie: terug naar de eenvoud – drs. Hans Siepel

– Psychosociale aspecten in crisisbeheersing – Peter van Loon

Deelnemen aan het symposium kan via http://www.svdc.nl/events/seminar-grip-op-crisis-/

Locatie: Hotel Oud London, Zeist

Datum: 3 maart, 12.00-18.30 uur

 

Pers kan zich aanmelden of interviewverzoeken doen bij Sjoerd van Sprang

sjoerd@coebergh.nl, (020) 470 87 87