Nieuw convenant RTV Utrecht als rampenzender

Directeur Paul van der Lugt van RTV Utrecht en burgemeester Jan van Zanen namens de Veiligheidsregio Utrecht hebben woensdag een convenant ondertekend waarin afspraken staan over rampen. RTV Utrecht is bij wet de rampenzender van de regio, maar de officiële regels zijn verouderd.

Bron: rtvutrecht