Overstromingsgevaar Hunsel geweken (http://www.1limburg.nl/nieuws)

Het waterpeil in de Uffelsebeek bij Haler is door het wegpompen van het overtollige water al 20 centimeter gedaald. 

http://www.1limburg.nl/nieuws