Schade bij rampen inventariseren met een drone (utwente.nl)

Onderzoekers aan de Universiteit Twente inventariseren schade bij rampen met een nieuwe methode. Een op afstand bestuurbare drone met daarop een normale camera, maakt grote aantallen foto’s van een gebouw. Daaruit ontstaat een 3D-model, een puntenwolk waaruit de onderzoekers geometrische informatie kunnen aflezen. De drone kan worden ingezet bij natuurrampen of terroristische aanslagen. Om schade te inventariseren aan belangrijke infrastructurele plekken, zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen, vliegvelden of bruggen.

Lees verder