Staat van Infectieziekten 2012 (rivm.nl)

Vandaag verschijnt het rapport de Staat van Infectieziekten 2012. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Het jaarthema voor deze Staat van Infectieziekten is vaccinatie en de relevantie voor de Nederlandse volksgezondheid. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van VWS.

Infectieziekte-uitbraken in 2012

De uitbraken van kinkhoest en Salmonella Thompson waren de meest in het oog springende infectieziekten in 2012. Sinds 1996 worden elke 2 à 3 jaar epidemieën van kinkhoest gezien, maar niet eerder waren er zoveel gemelde gevallen (ruim 13.000). In het najaar van 2012 was er een Salmonella Thompson-uitbraak, met 1.149 gemelde patiënten. Vier patiënten zijn overleden. Uit brononderzoek bleek dat de zieken gerookte zalm van een specifieke leverancier hadden gegeten. Tot slot werd in 2012 het nieuwe ‘Middle East Respiratory Syndrome’ (MERS)-Coronavirus ontdekt bij een patiënt in Saudi-Arabië. De patiënt overleed aan de gevolgen van een ernstige pneumonie, waarbij ook de nieren waren aangedaan. Tot op heden zijn wereldwijd 163 mensen bekend die besmet zijn met dit MERS-Coronavirus, waarvan 71 mensen zijn overleden.

Thema: vaccins en vaccinatieprogramma’s

De meeste vaccinaties worden gegeven vanuit nationale vaccinatieprogramma’s zoals het Rijksvaccinatieprogramma (zo’n 2 miljoen prikken per jaar) en het Nationaal Programma Grieppreventie (zo’n 3,5 miljoen prikken per jaar). Ook ontvangen bepaalde doelgroepen vaccinaties: reizigers, medische risicogroepen (zoals mensen zonder milt), beroepsgroepen die een verhoogd risico hebben op infectie tijdens het werk (personeel in de zorg of in laboratoria). Per vaccinatieprogramma is in kaart gebracht in welke mate de ziekten voorkomen, hoeveel vaccins er zijn gegeven en wat het percentage gevaccineerden is. Voor reizigers, medische risicogroepen en werknemers is dit percentage echter niet goed te berekenen.

In het rapport is ook beschreven welke groepen van de Nederlandse bevolking afzien van vaccinatie zoals bevindelijk gereformeerden en antroposofen. Daarnaast komt de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken aan bod. Hun gevoeligheid voor infecties maakt hen een belangrijke groep om (nieuwe) vaccinaties te overwegen. Ook worden voortgang in vaccinontwikkelingen en die in vaccinatie programma’s belicht.