Stand van zaken beheersing van het Programma ERTMS en beantwoording van vragen over VGR4 ERTMS