Uitfasering Waarschuwings- en alarmeringssysteem vanaf 2018

In 2006 heeft de minister aan de Tweede Kamer gemeld om het Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) tot en met 2017 te handhaven en te onderhouden. In lijn daarmee heeft de minister besloten om vanaf 2018 te beginnen met het uitfaseren van de WAS (de sirenes). Eind 2014 is het Veiligheidsberaad gevraagd om hun standpunt over dit besluit. Het Veiligheidsberaad heeft hier nog niet formeel op gereageerd.

Het waarschuwen en alarmeren van de bevolking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het rijk en de veiligheidsregio’s. Daartoe is een totaal pakket aan alarmeringsmiddelen beschikbaar, waaronder de calamiteitenzenders, de sirenes, crisis.nl, NL-Alert en het gebruik van sociale media. Daarnaast zijn er diverse veiligheidsregio’s die eigen middelen in gebruik hebben. Het pakket van crisiscommunicatiemiddelen is daarmee goed gevuld, en de relatief nieuwe instrumenten in dit pakket groeien de komende periode nog verder door. Of de sirenes in dit pakket nog blijven bestaan voor noodgevallen is nog niet bekend.

Een van de grootste voordelen van modernere crisiscommunicatiemiddelen is dat deze ook gebruikt kunnen worden voor het bieden van een gericht handelingsperspectief aan de bevolking. De sirene biedt altijd hetzelfde handelingsperspectief: “Ga naar binnen, sluit ramen en deuren, en luister naar de calamiteitenzender”. Naast het stijgend aantal mensen dat NL-Alert op hun eigen mobiele telefoon kan ontvangen blijkt tevens uit onderzoek dat mensen bij een noodsituatie elkaar actief informeren.

Met het op termijn uitfaseren van de WAS, blijft met de genoemde middelen een modern en toekomstbestendig pakket voor het alarmeren én informeren van de bevolking bestaan.