Verwoesting na vuurzee in Obdam bij daglicht goed te zien