Aanpak infecties steeds moeilijker (nos.nl)

Die middelen worden alleen voorgeschreven als andere antibiotica niet meer werken bij een infectie. Artsen nemen steeds vaker hun toevlucht tot die reservemiddelen bij luchtweginfecties, longinfecties, urineweginfecties, wondinfecties en vooral bloedbaaninfecties.

Lees verder