Afspraken over extra veiligheid LPG-tankstations (https://www.rijksoverheid.nl/)

De LPG-autogasbranche neemt extra veiligheidsmaatregelen om de veiligheid bij de bevoorrading van LPG-tankstations te vergroten. Met het tekenen van een overeenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) spreekt de branche af dat tankwagens die de stations bevoorraden een hittewerende bekleding hebben. Met deze bekleding loopt de omgeving van LPG-tankstations minder risico, omdat de tankwagens beter beschermd zijn in het geval van brand. Deze maatregel neemt de branche vrijwillig bovenop de strenge wettelijke eisen die gelden voor tankstations en tankwagens.

https://www.rijksoverheid.nl/