Doelstelling “Parijs” gaat niet gehaald worden met huidige toezeggingen

Met de huidige toezeggingen om broeikasgasemissies te verminderen, wordt de beoogde temperatuurstijging van maximaal 2 graden Celsius niet behaald, zo berekende een internationale groep onderzoekers, waaronder Niklas Höhne van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit. De plannen die tijdens de COP21-conferentie in Parijs door individuele landen werden geformuleerd, verminderen weliswaar de uitstoot van CO2, maar dat is niet voldoende om de doelstelling van Parijs te behalen. Integendeel zelfs. De studie is vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.