Europese Directeuren-Generaal Civiele Bescherming willen kennis delen (http://www.nctv.nl)

Kennisdeling en preventie stonden centraal tijdens de 36e bijeenkomst van Directeuren-Generaal Civiele Bescherming van de EU, EER en kandidaat-lidstaten in Amsterdam op 1 en 2 juni. Onder co-voorzitterschap van DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming van de Europese Commissie, Monique Pariat en directeur Weerbaarheidsverhoging NCTV, Paul Gelton werd gesproken over kennisdeling en recente ontwikkelingen van de Europese samenwerking op het gebied van civiele bescherming.

http://www.nctv.nl