Evacuatiewebsite ‘Overstroom ik’ gelanceerd

Om de inwoners van Nederland meer bewust te maken van het risico op overstromingen en hen te leren wat ze moeten doen bij een overstroming hebben Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio’s en de waterschappen een aantal producten ontwikkeld.

Bron: uvw.nl