Fryslân alert op hoogwater tijdens grote oefening

In de week van 2 t/m 6 november 2015 organiseert Veiligheidsregio Fryslân een grootschalige, meerdaagse crisisoefening ‘Alert Fryslân’. Dit is de grootste wateroefening die in Fryslân is georganiseerd. Aan de oefenweek doen veel partners mee. Gezamenlijk beoefenen zij een hoogwaterscenario. De oefening vindt grotendeels plaats in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.
In realiteit is de kans op wateroverlast zeer klein, maar niet helemaal uit te sluiten. Uit voorzorg bereiden wij ons goed voor om eventuele overlast te beperken. Onderdeel van de grootschalige oefening is de evacuatie van tientallen inwoners van Parrega. Zij worden overgebracht naar een opvanglocatie in Workum.

Bron en lees verder: veiligheidsregiofryslan