Mandaat vakbonden ontbreekt, brandweerkamer teleurgesteld (https://vng.nl/)

De brandweerkamer en de vakbonden onderhandelen al geruime tijd over herziening van het FLO overgangsrecht. In het overleg van 9 mei waren de voorstellen van partijen elkaar dicht genaderd. Helaas blijkt de achterban van de vakbonden niet in te stemmen met dit voorstel.

Zij hebben een nieuw voorstel ontwikkeld.

Achterbanberaad

Op 25 mei hebben de vakbonden achterbanberaad gehouden over het door hen ingebrachte voorstel. In een ingelast overleg tijdens het VNG congres is de brandweerkamer door de bonden formeel geïnformeerd over uitkomsten van het  achterbanberaad. Hieruit bleek dat de vakbonden geen mandaat hebben voor het ingebrachte voorstel, maar dat er tijdens het achterbanberaad door de leden een nieuw voorstel is ontwikkeld.

Verzwaring eisenpakket

De brandweerkamer heeft tijdens het ingelaste overleg haar teleurstelling uitgesproken over het ontbreken van mandaat. Via een communiqué heeft de brandweerkamer al kennis kunnen nemen van het nieuwe voorstel. Dit voorstel houdt een aanzienlijke verzwaring in van het eisenpakket en gaat zelfs nog verder dan de inzet van de vakbonden in januari. De facto leidt de brandweerkamer uit het nieuwe voorstel af dat de bonden het akkoord uit 2006 opnieuw willen uitonderhandelen.

Hoe verder

De brandweerkamer heeft de bonden dringend in overweging gegeven deze handelwijze nog eens te overdenken, ook in het belang van hun leden. De brandweerkamer was immers bereid om ver mee te gaan met de wensen van het brandweerpersoneel en een netto inkomensgarantie tijdens de non actieve periode af te spreken. Op 20 juni ontmoeten partijen elkaar opnieuw.

Meer informatie

Communiqué Brandweerkamer

https://vng.nl/