Minister Opstelten stelt meer geld beschikbaar voor grensoverschrijdende rampen- en crisisoefening (rijksoverheid.nl)

Minister Opstelten stelt meer geld beschikbaar voor grensoverschrijdende rampen- en crisisoefening

Dat zei Opstelten tijdens het bijeenkomst in Aken met zijn collega de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn- Westfalen, de heer Jäger. “Rampen en Crisis houden geen rekening met landsgrenzen. Het is essentieel dat we samen met onze buren oefenen en gezamenlijk de voorbereidingen ter hand nemen.”

Er is eenmalig € 50.000,- voor dit jaar vrijgemaakt. In beginsel geeft het ministerie geen subsidies voor oefeningen (zit al in rijksbijdrage), maar hiermee willen we proces aanjagen. De gezamenlijke oefening wordt nog gepland. In het actieprogramma Nationale Veiligheid zijn grensoverschrijdende oefeningen met Benelux en Duistland als prioriteit genoemd.

Bron: rijksoverheid.nl