Nederland en België samen tegen terrorisme en natuurbranden

Nederland en België versterken de samenwerking op het gebied van defensie, terrorismebestrijding, veiligheid, ambassades en energie. Dat is de uitkomst van het zogenaamde Thalassaoverleg tussen de regeringen van Nederland en België. 

De Nederlandse en Belgische bewindspersonen spraken elkaar op het ministerie van Algemene Zaken en in het Mauritshuis over onder andere veiligheid en terrorisme, werkgelegenheid en energie. Na afloop van de gesprekken zijn vier overeenkomsten getekend met concrete afspraken over nauwere samenwerking tussen Nederland en België.

Een van die afspraken is om samen op te trekken in het bewaken van het gezamenlijke luchtruim tegen civiele vliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat. In de overeenkomst die Defensieministers Hennis-Plasschaert  en Vandeput tekenden is afgesproken dat Nederland en België deze bewaking om beurten op zich nemen. De overeenkomst is een doorbraak in de intensivering van de Europese defensiesamenwerking.

Minister-president Rutte en de Belgische eerste minister Michel benadrukten na afloop van het overleg het belang van intensieve samenwerking in de strijd tegen extremisme en terrorisme. Rutte: ‘Gezien de internationale situatie is dit belangrijker dan ooit. De aanpak van terrorisme is een gezamenlijke uitdaging.’

Blushelikopters, ambassades, energie en defensie

Een ander terrein waarop Nederland en België meer gaan samenwerken is dat van de natuurbrandbestrijding. Afgesproken is dat Nederlandse blushelikopters van Defensie ingezet kunnen worden in het geval van grote natuurbranden in België. Daarnaast is een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke huisvesting van de Nederlandse en Belgische ambassades in de Democratische Republiek Congo. Vooral voor kleine posten biedt gezamenlijke huisvesting en personele uitwisseling tussen Nederland en België uitkomst. De overeenkomst maakt onderdeel uit van een in 2012 gemaakte afspraak tussen Nederland en België om meer ambassades met elkaar te delen. Nederland heeft het voornemen de komende tijd te blijven kijken naar plekken waar beide landen nog meer geïntegreerd samen kunnen werken. Ook is er een intentieverklaring getekend om de bestaande energiesamenwerking te versterken.

Hechte banden

Nederland en België onderhouden als buren hechte banden, zowel op politiek, cultureel als economisch vlak. De wederzijdse handel bedroeg in 2013 bijna 90 miljard euro. Ook binnen internationale verbanden als de Benelux, EU, NAVO en de VN werken Nederland en België intensief samen.

Naast minister-president Rutte en eerste minister Michel namen in totaal 22 Nederlandse en Belgische bewindspersonen deel aan het regeringsoverleg. Het is de derde keer dat de beide regeringen elkaar in deze vorm gesproken hebben. Het Thalassaoverleg dankt zijn naam aan het schip waar het overleg in 2003 voor het eerst plaatsvond.

Herdenking Sierre

Eerste Minister Michel heeft in naam van de Belgische regering minister-president Rutte uitgenodigd om hem op 13 maart 2015, samen met de families van de slachtoffers, te vergezellen op de herdenkingsplechtigheid van het busongeval in Sierre. Minister-president Rutte heeft deze uitnodiging aangenomen.