Preventie en actualiteit civiele bescherming centraal bij overleg EU-topambtenaren (http://www.nctv.nl)

Preventie en actualiteit stonden centraal tijdens de 36e bijeenkomst van Directeuren-Generaal (DG) Civiele Bescherming van de EU, EER en kandidaat-lidstaten in Amsterdam op 1 tot en met 3 juni. Onder co-voorzitterschap van DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming van de Europese Commissie, Monique Pariat en directeur Weerbaarheidsverhoging NCTV, Paul Gelton werd gesproken over het prioritaire thema van het Nederlandse voorzitterschap; preventie.

http://www.nctv.nl