Prinsjesdag: Nationale Veiligheid

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven werken in 2015 verder aan de uitvoering van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om Nederland veiliger te maken. Halverwege deze kabinetsperiode is al veel bereikt, maar intensiveringen zijn nodig om de ambities in het Regeerakkoord te realiseren.

Het actieprogramma ‘Integrale aanpak Jihadisme’ wordt in 2015 voortvarend uitgevoerd. Het plan bevat onder meer maatregelen om ronselaars en haatpredikers een halt toe te roepen, evenals het tegengaan van de online verspreiding van jihadistische propaganda en een periodieke meldplicht of een contactverbod om verdere radicalisering en rekrutering te voorkomen.

Op het terrein van cybersecurity staat er in 2015 veel te gebeuren. Verdere samenwerking met private vitale organisaties, om de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen te verbeteren. Meer uitwisseling van kennis en expertise en vergroten van de ICT-weerbaarheid van organisaties. Dit laatste gebeurt aan de hand van de Nationale Cyber Security Strategie. Ook zullen overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk een cybersecurityplatform lanceren.