Prioriteiten voor nationale veiligheid: oa cyberspionage, satellietuitval door zonnestorm en aanpak van gewelddadige eenlingen (rijksoverheid.nl)

Het kabinet bestempelt thema’s als cyberspionage, satellietuitval door zonnestorm, aanpak van gewelddadige eenlingen en crises buiten de EU als prioriteiten voor de nationale veiligheid.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Opstelten (VenJ) om een brief met de ambities van het kabinet aan de Tweede Kamer te sturen.

Veilig internet

Tijdige opsporing van aanvallen op informatiesystemen en mogelijke ontvreemding van gevoelige gegevens is belangrijk om slagvaardig en adequaat te handelen.
Het kabinet laat daarom dit jaar uitwerken hoe monitoring van de nationale ICT-infrastructuuur het beste kan worden uitgevoerd. De Rijksoverheid wil daarvoor in gesprek met private partijen en de wetenschap om tot afspraken te komen over de uitwisseling van informatie.

Ook relatief onbekende dreigingen als satellietuitval door een zonnestorm of de aanpak van ‘gewelddadige eenlingen’ verdienen aandacht, zo wijzen analyses wijzen uit.

Documenten en publicaties

Nieuwe ambities voor nationale veiligheid vastgesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de ambities van het kabinet op …

Persbericht | 18-02-2011 | VenJ

Nieuwe ambities voor nationale veiligheid

Het kabinet wil de komende jaren op het terrein van nationale veiligheid extra inzetten op thema’s als cyberspionage, …

Persbericht | 01-06-2012 | VenJ