Rapport: Vijfde onderzoek vorming nationale politie (http://www.ivenj.nl)

Vanaf het begin van de reorganisatie onderzoekt de Inspectie Veiligheid en Justitie halfjaarlijks een aantal belangrijke doelstellingen bij de vorming van de nationale politie. In dit vijfde onderzoek schetst de Inspectie of, en zo ja op welke wijze, basisteams en districtsrecherche bij Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) en High Impactcrimes (HIC) een zaak in behandeling nemen (screenen en wegen) en hoe daarop wordt gestuurd.

http://www.ivenj.nl