Rapportage laboratorium infectieziekteonderzoek, diagnostiek en screening 2015 (http://www.rivm.nl/)

De jaarrapportage geeft de resultaten weer van laboratoriumonderzoek dat is verricht door het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS) van het RIVM.

(http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Rapportage_laboratorium_infectieziekteonderzoek_diagnostiek_en_screening_2015 )