Rekenkamer: Opstelten heeft onvoldoende kennis van staat rampenbestrijding

Tekst rekenkamer.nl:

In 2001 constateerden wij dat er in de rampenbestrijdingsorganisatie niet goed werd samengewerkt. Ook ontbrak een risicogerichte aanpak. Hierdoor was adequate bestrijding van rampen en zware ongevallen onvoldoende gewaarborgd. Zijn de problemen inmiddels opgelost?

Lees verder