Stand van zaken Oost-Nederland 31-05-2016 (https://www.k-lmo.nl/rss.xml)

Het is even stil geweest rond de LMO Oost-Nederland. Er is tijd genomen om, in goed overleg met alle betrokken partijen, tot een aangepaste projectstructuur te komen. De projectstructuur in Oost-Nederland moest immers worden aangepast aan de uitkomsten van de ‘landelijke heroriëntatie’, die onder meer leidde tot een sturende rol voor de veiligheidsregio’s en in het realiseren van de regionale meldkamers. In Oost-Nederland is in de tussentijd ook aan de weg getimmerd als het gaat om de huisvesting van de nieuwe meldkamer. Hoe staan we er nu voor?

https://www.k-lmo.nl/rss.xml