Voorkom ziek worden op de boerderij

Voor mensen die werken op een zorgboerderij is het belangrijk om te weten dat zij zichzelf kunnen beschermen tegen infectieziekten. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig goed handen wassen of de juiste beschermende kleding dragen tijdens het schoonmaken van een stal. Daarom hebben RIVM, Stigas, LTO Nederland en de GGD’en Utrecht en Hart voor Brabant een poster gemaakt die in de zorgboerderij opgehangen kan worden. Hierop worden de belangrijkste hygiëneregels op een duidelijke manier uitgelegd.

U kunt de poster downloaden of bestellen bij het RIVM, via lci@rivm.nl. De poster is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron en lees verder: rivm.nl