Doorbraak in bestrijding grensoverschrijdende infectieziektes op koninkrijksniveau

De vier landen van het Koninkrijk hebben op Aruba een akkoord bereikt over de bestrijding van grensoverschrijdende infectieziektes. De afspraken betreffen ook de beheersing en bestrijding van bacteriologische, chemische en radiologische incidenten.

Met dit akkoord gaan alle landen van het Koninkrijk met elkaar samenwerken om te voldoen aan de eisen van de International Health Regulation (IHR) van de World Health Organization (WHO). Minister Edith Schippers (VWS) en haar collega’s maakten de afspraken vandaag bekend op een Gezondheidsconferentie in Oranjestad. Deze conferentie is op verzoek van de parlementen van de vier landen georganiseerd.

De IHR stelt een groot aantal eisen aan de bescherming van de volksgezondheid. Deze eisen betreffen onder andere wetgeving en het opsporen en monitoren van – en het adequaat reageren op – gezondheidsincidenten. Via Nederland hebben alle landen van het Koninkrijk de IHR ondertekend. Nederland (en daarmee ook de drie gemeenten van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) en Curaçao, Aruba en Sint-Maarten pakken de uitwerking van de IHR gezamenlijk op.

Complicerende factor voor een effectieve aanpak voor die drie landen is hun omvang en schaalgrootte, vandaar de noodzaak tot samenwerking. De risico’s voor die eilanden zijn immers groot, gelet op de duizenden toeristen die bijvoorbeeld via cruiseschepen dagelijks binnenstromen en het groeiende verkeer van personen en goederen tussen de eilanden en hun buurlanden. De kans op een uitbraak van een overdraagbare ziekte is daarmee aanzienlijk toegenomen. Voorbeelden van infectieziekten zijn: Ebola, SARS, knokkelkoorts, verschillende griepvormen, tuberculose, hepatitis, mazelen, salmonellabesmettingen en malaria. Curaçao is recentelijk nog getroffen door een uitbraak van knokkelkoorts, een ziekte die wordt veroorzaakt door de tijgermug.

Goede voorzieningen voor opvang en behandeling van patiënten met ernstige infectieziekten in zee- en luchthavens en in ziekenhuizen zijn een cruciale eis van de IHR.

De ebola-uitbraak vorig jaar in West-Afrika onderstreepte nog eens de noodzaak van adequate preventie en bestrijding van infectieziekten. Met het akkoord van vandaag krijgt het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een centrale coördinerende rol. Met erkenning van elkaars zelfstandige verantwoordelijkheid gaan de landen gezamenlijk capaciteit en systemen opbouwen om infectieziektes op te sporen, te bestrijden en het verloop ervan te volgen. Ook wordt personeel opgeleid en vinden gezamenlijke trainingen en oefeningen plaats.

Minister Schippers: “Gezamenlijk gaan we de volksgezondheid beter beschermen. Het akkoord van vandaag is pure winst voor de bewoners van onze landen.”

Minister Alex Schwengle van Aruba: “Het valt aan onze kinderen niet uit te leggen, als we niet tot goede samenwerking kunnen komen.”

Minister Ben Whiteman van Curaçao: “Heel Curaçao staat achter dit akkoord”.