Drie gemeenten gaan proefdraaien met Veiligheidsdashboard (https://vng.nl/)

Moerdijk, Halderberge en Roosendaal gaan samen met inwoners proefdraaien met het zogeheten Veiligheidsdashboard. Via deze webapplicatie hebben inwoners straks inzicht in veiligheidsrisico’s die zich in de omgeving kunnen voordoen. Bij een ongeval ontvangen zij meteen bericht.

De drie gemeenten en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werkten de afgelopen maanden aan de verdere ontwikkeling en eerste testfase.

Risico’s in de omgeving

Op het Veiligheidsdasboard vinden inwoners informatie over de risico’s in hun omgeving en over de maatregelen die de overheid heeft getroffen om die risico’s te beperken. De website laat inwoners ook zien wat zij zelf kunnen doen om zich voor te bereiden op een eventueel incident en hoe zij de risico’s voor zichzelf kunnen beperken.

Snel informatie bij ongeval

Bij een incident dat gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld bij het transport van gevaarlijke stoffen) informeert het Veiligheidsdashboard razendsnel via pc, tablet of mobiele telefoon. Gemeld wordt wat er aan de hand is, of sprake is van gevaar en, indien nodig, wat je moet doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen.

Start van de proef

De inwoners van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal zijn/worden door hun gemeenten uitgenodigd mee te doen aan de proef. Het proefdraaien is begin deze maand gestart in Moerdijk. Halderberge volgt in mei en in juni is Roosendaal aan de beurt.

 

(http://vng.nl/node/62968 )