Inwoners klagen over gebrekkige informatie asbestbrand