Nederland en Noordrijn-Westfalen versterken samenwerking bij rampenbestrijding

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Jäger van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen hebben afspraken gemaakt over verregaande samenwerking bij de bestrijding van rampen. De overeenkomst gaat onder andere over gezamenlijke crisiscommunicatie en rampenpreventie. De overeenkomst tussen de bewindslieden werd ondertekend op Twente Safety Campus. Hier kregen de ministers een demonstratie van een nieuwe lesmethode te zien, die door zowel Nederlandse als Duitse brandweerlieden wordt geleerd en toegepast.

Minister Opstelten is tevreden met de afspraken: “Grensoverschrijdende samenwerking gaat altijd over delen. We delen onze kennis, ervaring en materieel om onze burgers meer bescherming te geven.” Minister Jäger benadrukt het belang van de samenwerking: “Het mag geen rol spelen uit welk land de hulp komt. Het is belangrijk dat deze snel en zonder bureaucratische vertraging kan worden verleend.”

Preventie

De Nederlandse Veiligheidsregio’s en Duitse Kreise  stellen elkaar op de hoogte van gevaren, rampen of andere grote gebeurtenissen die mogelijk effecten hebben op het gebied van de ander. Daarnaast zullen er grensoverschrijdende rampenplannen worden uitgewerkt. Om te zorgen dat deze plannen ook in de praktijk werkbaar zijn, worden er door de Nederlanders en Duitsers gezamenlijke oefeningen georganiseerd. Ook zal kennis over de bestrijding van natuurbranden worden geïntensiveerd.

Politiesamenwerking

De bewindslieden spraken in Enschede ook over intensievere politiesamenwerking. Gisteren maakte  minister Opstelten in Berlijn al afspraken met de Duitse minister De Maizière van Binnenlandse Zaken over de aanpak van grensoverschrijdende drugshandel en mobiele bendes.